Bijzonder fier op opnieuw een jaar Best Managed Company erkenning!

Maart 2018

Best Managed Companies bestaat dit jaar 10 jaar in Nederland. Een mooie mijlpaal en een goed moment om terug te blikken. Daarom is dit jaar het thema Raising the bar since 2007. Oftewel, al sinds 2007 leggen de BMC bedrijven de lat ieder jaar weer hoger.

We gaan in gesprek met Katrien Van den Branden, directeur Elka Pieterman BeLux en Nederland, om te vragen hoe zij de deelname in de afgelopen jaren heeft ervaren.

Wat heb je de afgelopen jaren geleerd door mee te doen aan het programma?

“Dit jaar hebben we voor de achtste keer deelgenomen aan het BMC programma. Ieder jaar is het weer een uitdaging om verder te ontwikkelen. De juiste stappen te nemen om het nog beter te doen. De samenwerking met Deloitte heeft ons geholpen om steeds beter te scoren op de pijlers van het Business Maturity Model dat is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht.”

Business Maturity Model

Het BMM benoemt vijf pijlers waarop een bedrijf is gebaseerd: Strategie & Beleidsvorming, Organisatie & Processen, Besturing & Beheersing, Informatietechnologie en Mensen & Cultuur. Binnen die pijlers zijn vier ontwikkelingsniveaus mogelijk, die de mate van ontwikkeling van de organisatie binnen de desbetreffende pijler aangeven.

In balans

Bedrijven waarbij de vijf pijlers in evenwicht zijn, presteren gemiddeld 30 procent beter dan de markt. Organisaties die in balans zijn, profiteren van synergiën, schakelen makkelijker en hebben veel minder te maken met energieverlies.

Keurmerk

Katrien legt uit “Bedrijven die deelnemen aan de BMC competitie moeten er vanuit gaan dat ieder jaar wordt gekeken naar de vooruitgang die is geboekt ten opzichte van het vorige jaar. Je zult dus echt ieder jaar weer vooruitgang en continuïteit moeten tonen.”

“We zien het behalen van de BMC award als een keurmerk. Vergelijk het maar met de ‘sterren’ voor een Michelin restaurant of ACSI camping. De coaches van Deloitte toetsen ons en bepalen uiteindelijk of we ons predicaat van “Best Managed Company” nog een jaar mogen blijven voeren. Waar het voor ons vooral om draait is dat we hiermee aantonen een vakkundige en betrouwbare partner te zijn voor onze klanten, leveranciers en medewerkers en dat wij continuïteit bieden.”

Voor welke uitdagingen heeft Elka Pieterman de afgelopen 8 jaar gestaan?

“De eerste paar jaar van deelname hebben we speciale aandacht besteed aan het ontwikkelen van een doordachte en langdurige strategie. De uitdaging was om, aan het begin van de crisis, toch naar de toekomst te kunnen blijven kijken. We willen over 25 jaar ook nog steeds een actieve rol spelen in de accessoires en onderdelen business.”

“In de afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in onze medewerkers. Zij vormen iedere dag de basis van onze organisatie en zijn erg belangrijk bij de ontwikkeling van ons bedrijf. We hebben het dan over de werving van het juiste personeel, maar ook over de training en opleiding van onze mensen. Nieuw was bijvoorbeeld het opstarten van multidisciplinaire teams. Binnen deze nieuwe opzet werken mensen uit verschillende vakgebieden samen. Het voordeel is dat deze teams vanuit verschillende invalshoeken samen creatieve oplossingen bedenken.

“Ook op IT-gebied hebben we veel zaken opgezet of verder doorontwikkeld. Een verbeterde webshop, e-mailings, EDI, kassa systeem koppelingen, data feeds, etc. dragen bij aan een nog betere communicatie en connectie met onze klanten.”

En wat gaat de toekomst Elka Pieterman brengen?

Katrien lacht en vervolgt “Binnen ons bedrijf praten we als we over de toekomst praten vaak over B2B4C. We kijken daarbij verder dan onze rol als groothandel voor de retail. We zoeken samen met onze klanten en leveranciers naar oplossingen voor de eindconsument. Nauw samenwerken met alle partijen is hierbij essentieel.

“De economie trekt nog verder aan. De consumentenbestedingen nemen toe. Onze heldere positionering, duidelijke toegevoegde waardes en diepgaande kennis van klanten en producten geven ons goede vooruitzichten. We zien de toekomst daarom vol vertrouwen tegemoet. We hebben er zin in om ook dit jaar weer alles op alles te zetten voor onze klanten, leveranciers en medewerkers.”

Bekijk alle nieuwsitems