Elka Pieterman opnieuw Best Managed Company

Elektro-Verkoop, april 2015

Elk jaar ligt de lat hoger


Ook dit jaar behoort Elka Pieterman weer tot de best geleide bedrijven volgens Deloitte en ING. Dit jaar lag de focus op ‘innoverend ondernemen’. In een gesprek met Katrien Van den Branden, directeur Elka Pieterman BVBA, leren we waarom dit een label is waar de onderneming best trots op mag zijn.

Deloitte en ING organiseren het ‘Best Managed Companies’ (BMC) programma al vele jaren samen met hun partner TIAS, School for Business and Society. Zij gaan daarbij op zoek naar de best geleide bedrijven in Nederland. Bedrijven die voor het label in aanmerking willen komen, dienen zich in te schrijven èn zich te onderwerpen aan diverse audits, waarbij onder meer de strategie, de bedrijfsvoering en de financiële resultaten onder de loep genomen worden. Elk jaar wordt onder een specifiek thema gewerkt. Vorig jaar stond BMC nog in het teken van de  toekomstgerichtheid van een bedrijf, dit jaar was het kernthema ‘innovatief ondernemen’.

Handvatten voor de toekomst

Elka Pieterman onderwierp zich ook dit jaar aan de diepgaande bedrijfsanalyse van de organisatoren en werd voor de vijfde keer op rij het benoemd tot Best Managed Company. “Voor ons is de deelname aan de BMC-competitie op vele vlakken verrijkend,” vertelt Katrien Van den Branden. “Eerst en vooral worden ons ondernemen en onze bedrijfsvoering op een neutrale manier onder de loep gehouden. Deze niet-sectorgebonden manier van werken spreekt ons erg aan. Vervolgens gebruiken wij de feedback die we krijgen, als handvatten voor de toekomst. Om het nog beter te gaan doen en zo onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn!”

Motivatie

Ondertussen krijgt Elka Pieterman deze erkenning voor de vijfde keer, meteen goed voor een ‘Gold Member Status (Deloitte en ING rijken de Gold Member Status uit wanneer een bedrijf 4 jaar zonder onderbreking (!) tot BMC wordt verkozen. Wie 7 jaar op rij benoemd wordt tot BMC krijgt de status van Platinum Member). “Wij zijn best trots op deze continuïteit,” stelt Katrien Van den Branden. “En het is voor ons volledige team een motivatie om ons ook in het komende jaar opnieuw te focussen op verdere ontwikkeling en innovatie.”

Evolueren

In tegenstelling tot wat deze vijfde bekroning op rij doet vermoeden, is het helemaal niet vanzelfsprekend om tot BMC bekroond te worden. “Elk jaar opnieuw wordt je bedrijf onder de loep genomen en dan nog niet elke keer op dezelfde punten,” benadrukt Katrien Van den Branden. “Het is wel degelijk de bedoeling dat we evolueren en vernieuwen. Dat we rekening houden met wat er de voorafgaande jaren als feedback meegegeven werd. Er moet met andere woorden elk jaar aantoonbare vooruitgang zijn geboekt ten opzichte van het voorgaande jaar.” Elka Pieterman ziet het behalen van het label BMC dan ook als een kwaliteitslabel, dat zowel de interne werking van het bedrijf als de relatie met de klanten elk jaar opnieuw verbetert. “Eigenlijk zijn onze klanten de winnaars,” lacht Katrien Van den Branden. “Zij ondervinden immers de meeste voordelen van onze nieuwe ontwikkelingen en diensten.” Deze maand wordt bijvoorbeeld de nieuwe website en webshop gelanceerd met een responsive design voor desktop, tablet en smartphone.

 

Analyse

Waarop worden de bedrijven die zich onderwerpen aan een diepgaande bedrijfsanalyse nu beoordeeld? “Er zijn vijf pijlers waarop we elke keer opnieuw beoordeeld worden,” legt Katrien Van den Branden uit. “Strategie & beleid, organisatie & processen, besturing & beheersing, informatietechnologie en mensen & cultuur. Belangrijk daarbij zijn ook de continuïteit en de langetermijnvisie en commitment en bekwaamheid van de organisatie. Ook de manier waarop wij omgaan met de ontwikkeling en begeleiding van onze medewerkers wordt onder de loep genomen.”
“Wij hanteren deze award dan ook met gepaste trots als een kwaliteitslabel voor de service die onze onderneming dagelijks biedt aan alle partners,” besluit Katrien Van den Branden.

Business for Business

Dit jaar stond innovatie centraal voor BMC! En voor Elka Pieterman staat innoveren vooral voor het verbeteren van de service naar haar retailers toe! ‘Wij willen de retailer zo goed mogelijk helpen zodat hij zich kan concentreren op zijn kerntaak: het beter verkopen van accessoires en toebehoren,” zo luidt het bij Elka Pieterman. En daartoe ontwikkelt het bedrijf nieuwe concepten voor in de winkel, online ondersteuning, het verleiden van de consument op de winkelvloer…. Kortom, alles wat de producten nog beter doet aansluiten bij de wensen van de consument. “Wij noemen dat ‘business for business’,” licht Katrien Van den Branden toe. “Omdat wij de retailer daadwerkelijk helpen om meer uit zijn accessoire-business te halen.”

Toekomst

Elka Pieterman blijft zich in 2015 uiteraard verder richten op de toekomst. Daarbij zijn kwaliteit van producten en diensten belangrijk, maar ook het persoonlijk contact blijft cruciaal. Kijkend naar innovatie -want dat was tenslotte het thema van dit jaar- voert Elka Pieterman dit niet alleen door in bedrijfsvoering, maar ook in sociale innovatie, waarin training en opleiding van de medewerkers centraal staat.
“Het winnen van deze award is voor Elka Pieterman een extra drijfveer en stimulans om de lat nog hoger te leggen. We gaan de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet. Samen met al onze partners,” besluit Van den Branden. En het thema voor 2016? Dat is ‘hoe flexibel is uw business model?’…. Elka Pieterman gaat alvast de uitdaging opnieuw aan…

Bekijk alle nieuwsitems